contactgegevens

  • wedstrijdsecretariaat: Trijntje Lamein

 Helpman 30, 9989 ET Warffum

tel: 0595-422868 / 06-81362991

mensportnienoord@gmail.com

  • Voorzitter:              Roelf Lamein, tel:  0610166596
  • Secretaris:              Trijntje Lamein, tel: 0595-422868 / 06-81362991
  • Penningmeester:   Oeds Bijlsma, tel: 0622608455
  • Bankgegevens:      Stichting Mensport Nienoord  Rabobank,                                                                   IBAN-rekeningnummer:  NL17RABO385703953