Gebruik van het oefenterrein

Als donateur van de stichting kunt u gebruik  maken van onze hindernissen op het oefenterrein, met uitzondering van de periode van 2 weken voor onze wedstrijden en wanneer de staat van de terreinen het niet toelaat.

Wilt u donateur worden? Stuur dan een mail naar mensportnienoord@gmail.com
Na aanmelding ontvangt u dan ook het bewijs van donateurschap voor het betreffende kalenderjaar. Het donateurschap kost € 25,- per kalenderjaar.

Wij verzoeken u het bedrag van € 25,- over te maken op het volgende rekeningnummer:
NL17RABO385703953 t.n.v. Stichting Mensport Nienoord te Leek, onder vermelding van de naam van de donateur.

Voor informatie over het gebruik van het terrein  kunt u contact opnemen met  Roelf Lamein, 0612794589

Bereikbaarheid van het menterrein :

Het menterrein is vanaf de Tolberterstraat te bereiken door het pad te volgen dat tussen de boerderij en de kwekerij ligt en om de slagboom heen te rijden.

plattegrond