Gebruik van het oefenterrein

 

Als donateur van de stichting kunt u gebruik  maken van onze hindernissen op het oefenterrein, met uitzondering van de periode van 2 weken voor onze wedstrijden en wanneer de staat van de terreinen het niet toelaat.

Bij inschrijving ontvang je ook het donateurspasje voor 2017.

Per donateur vragen we € 20,- en voor elke aanspanning die met u meekomt € 5,- extra. Indien de “meekomers” later zelfstandig komen oefenen vragen wij hen ook de € 20,- over te maken, vervolgens zijn zij zelf donateur.

Donateur worden?  

stort het betreffende bedrag op  NL17RABO385703953 t.n.v. Stichting Mensport Nienoord te Leek

 

Bij de gemeente Leek (Tolberterstraat 66, 9351 BJ Leek, tel. (0594) 55 15 15 ) dient u éénmalig ontheffing  aan te vragen om op het landgoed te mogen rijden. Voor de evenementen is deze  ontheffing niet nodig.

Voor het gebruik van het terrein en informatie over de terrein gesteldheid, kunt u contact opnemen met  Oeds Bijlsma (06-22608455).

 

 

Bereikbaarheid van het menterrein :

Het menterrein is vanaf de Tolberterstraat te bereiken door het pad te volgen dat tussen de boerderij en de kwekerij ligt en om de slagboom heen te rijden.

plattegrond