Voorlopige Startlijst Dressuur en Vaardigheid 30 mei 2019 te Leek (versie 27-05-2019)

Dressuur Ring 1

nr.–tijd

Ruiter

Paard

Kl.

Cat.

P.nr.

1–09:30

Christine Van Lohuizen – Kielstra

Bruno

M

1-po

58

2–09:40

Charity melissa Frinsel

Anja

Z

1-po

62

3–09:50

Tsjerk De Jong

Joy

L

1-pa

56

4–10:00

Reinie Meijer

Lars

L

1-pa

56

5–10:10

Raffaela Van Woudenberg

Gambler b

L

1-pa

56

6–10:20

Xander Tuitjer

Fantasy

L

1-pa

56

7–10:30

Lysanne de Jong

VDB’s Maysee

B

1-pa

54

8–10:40

Calvin van Lohuizen

Jasper

Bixie

1-po

7

9–10:50

Indy Blokzijl

Bluemers Linde

Bixie

1-po

9

10–11:00

Alicia Kies

Macho

Bixie

1-po

7

11:10

pauze (10 min.)

11–11:20

Pier Reijenga

Bûtemare ’s Teunis

L

1-pa

56

12–11:30

Nicole Epping

Farita

B

1-pa

54

13–11:40

14–11:50

Rosanne Niezing – Uylenbroek

Jolly

B

1-pa

54

15–12:00

Trieneke De Jager

Bordewijk

B

1-pa

54

16–12:10

Nynke van der Laan

Coelenhages Bungie

BB

1-po

54

17–12:20

Avelien van Doeveren

Fenomeen

BB

1-po

54

18–12:30

Oeds Bijlsma

JENSKE FAN,T MEARKELAN

B

1-pa

54

12:40

pauze (30 min.)

19–13:10

Jeanette Van Heusden

Tiarda SvH

B

1-pa

54

20–13:20

Dieke Slingerland

Rujas Dilly, Rujas Anna

B

2-po

54

21–13:30

Bart Kroon

Captein, Davinci

B

2-pa

54

22–13:40

Bert Van Woudenberg

Fennadieni

B

1-pa

54

23–13:50

Simone Ebbekink

Sam

B

1-pa

54

24–14:00

Laura Doornbos

Windhoek’s Guido

Z

1-po

62

25–14:10

Marjo Van Wezel

Jinte

Z

1-po

62

26–14:20

José Bosma

Fenomeen

BB

1-po

54

Dressur ring 2

nr.–tijd

Ruiter

Paard

Kl.

Cat.

P.nr.

1–09:40

Christine Van Lohuizen – Kielstra

Bruno

M

1-po

59

2–09:50

Charity melissa Frinsel

Anja

Z

1-po

63

3–10:00

Tsjerk De Jong

Joy

L

1-pa

57

4–10:10

Reinie Meijer

Lars

L

1-pa

57

5–10:20

Raffaela Van Woudenberg

Gambler b

L

1-pa

57

6–10:30

Xander Tuitjer

Fantasy

L

1-pa

57

7–10:40

Lysanne de Jong

VDB’s Maysee

B

1-pa

55

8–10:50

9–11:00

Indy Blokzijl

Bluemers Linde

Bixie

1-po

10

10–11:10

Alicia Kies

Macho

Bixie

1-po

8

11:20

pauze (10 min.)

11–11:30

Pier Reijenga

Bûtemare ’s Teunis

L

1-pa

57

12–11:40

Nicole Epping

Farita

B

1-pa

55

13–11:50

14–12:00

Rosanne Niezing – Uylenbroek

Jolly

B

1-pa

55

15–12:10

Trieneke De Jager

Bordewijk

B

1-pa

55

16–12:20

Nynke van der Laan

Coelenhages Bungie

BB

1-po

55

17–12:30

18–12:40

Oeds Bijlsma

JENSKE FAN,T MEARKELAN

B

1-pa

55

12:50

pauze (30 min.)

19–13:20

Jeanette Van Heusden

Tiarda SvH

B

1-pa

55

20–13:30

Dieke Slingerland

Rujas Dilly, Rujas Anna

B

2-po

55

21–13:40

Bart Kroon

Captein, Davinci

B

2-pa

55

22–13:50

Bert Van Woudenberg

Fennadieni

B

1-pa

55

23–14:00

Simone Ebbekink

Sam

B

1-pa

55

24–14:10

Laura Doornbos

Windhoek’s Guido

Z

1-po

63

25–14:20

Marjo Van Wezel

Jinte

Z

1-po

63

Dressuur ring 3

nr.–tijd Ruiter Paard Kl. Cat. P.nr.

1–09:30

Geeske Royinga

Pearl

B

1-po

54

2–09:40

Lisanne Timmers

Highlight

B

1-po

54

3–09:50

Anouk Versluis

Raphael

B

1-po

54

4–10:00

Roelanda Dijkstra – Danker

Engva

B

1-po

54

5–10:10

Martijn Nienhuis

Paulien

B

1-po

54

6–10:20

Jeannette Rijpkema (HC)

Ciejan’s Alex

B

1-po

54

10 min pauze

7–10:30

Tiette Brinkman

Happyness van Ameland

L

1-po

56

8–10:40

Veerle Boomgaard

Chakothay

L

1-po

56

9–10:50

Jan Kamps

Bobo

L

1-po

56

10–11:00

Joke Humalda

Sanghorst Alexia

L

1-po

56

11–11:10

Hindriëtta Lamein

Optimist

B

1-po

54

12–11:20

Hermien Everaarts

Hans

L

1-po

56

13–11:30

14–11:40

Charity melissa Frinsel

High Flown Black Inked

B

1-po

54

15–11:50

Geke Oosting

Elroy

Z

1-pa

62

16–12:00

Laura Huisman

t Koetshuis Hamish

B

1-po

54

17–12:10

Lysanne de Jong

VDB’s My

M

1-pa

58

18–12:20

Frans Wijts

Bernardus

ZZ

1-pa

67

19–12:30

Reinie Meijer

Igor M

M

1-pa

58

20–12:40

Lisanne Timmers

Silver

B

1-po

54

12:50

pauze (30 min.)

21–13:20

Paul Versluis

Bombarie

ZZ

1-pa

67

22–13:30

Geeske Royinga

Edje

ZZ

1-pa

67

23–13:40

Tietsia Van de Rijet

Eelke Jasmine van de Oosterzanden

Z

1-pa

62

24–13:50

Hindriëtta Lamein

Kastanjehof Jip

L

1-po

56

Dressuur ring 4

nr.–tijd

Ruiter

Paard

Kl.

Cat.

P.nr.

1–09:40

Geeske Royinga

Pearl

B

1-po

55

2–09:50

Lisanne Timmers

Highlight

B

1-po

55

3–10:00

Anouk Versluis

Raphael

B

1-po

55

4–10:10

Roelanda Dijkstra – Danker

Engva

B

1-po

55

5–10:20

Martijn Nienhuis

Paulien

B

1-po

55

6–10:30

Jeannette Rijpkema (HC)

Ciejan’s Alex

B

1-po

55

10 min pauze

7–10:40

Tiette Brinkman – Turkstra

Happyness van Ameland

L

1-po

57

8–10:50

Veerle Boomgaard

Chakothay

L

1-po

57

9–11:00

Jan Kamps

Bobo

L

1-po

57

10–11:10

Joke Humalda

Sanghorst Alexia

L

1-po

57

11–11:20

Hindriëtta Lamein

Optimist

B

1-po

55

12–11:30

Hermien Everaarts

Hans

L

1-po

57

13–11:40

Reno ten Hoeve

Miss Goldstar

B

1-po

55

14–11:50

Charity melissa Frinsel

High Flown Black Inked

B

1-po

55

15–12:00

Geke Oosting

Elroy

Z

1-pa

63

16–12:10

Lambert van Lohuizen

Jasper

B

1-po

55

17–12:20

Lysanne de Jong

VDB’s My

M

1-pa

59

18–12:30

Frans Wijts

Bernardus

ZZ

1-pa

66

19–12:40

Reinie Meijer

Igor M

M

1-pa

59

20–12:50

Lisanne Timmers

Silver

B

1-po

55

13:00

pauze (30 min.)

21–13:30

Paul Versluis

Bombarie

ZZ

1-pa

66

22–13:40

Geeske Royinga

Edje

ZZ

1-pa

66

23–13:50

Tietsia Van de Rijet

Eelke Jasmine van de Oosterzanden

Z

1-pa

63

24–14:00

Hindriëtta Lamein

Kastanjehof Jip

L

1-po

57

Vaardigheid

nr.–tijd

Ruiter

Paard

Kl.

Cat.

P.nr.

10:20

Charity melissa Frinsel

Anja

ZZ

1-po

1

10:23

Lisanne Timmers

Highlight

L

1-po

1

10:26

Lisanne Timmers

Highlight

L

1-po

2

10:29

Tsjerk De Jong

Joy

L

1-pa

1

10:32

Tsjerk De Jong

Joy

L

1-pa

2

10:35

Anouk Versluis

Raphael

L

1-po

1

10:38

Reinie Meijer

Lars

L

1-pa

1

10:41

Reinie Meijer

Lars

L

1-pa

2

10:44

Petra Hoeksema

Bob v. Nieuwenhuis

ZZ

1-po

1

10:47

Petra Hoeksema

Bob v. Nieuwenhuis

ZZ

1-po

2

10:50

Raffaela Van Woudenberg

Gambler b

L

1-pa

1

10:53

Martijn Nienhuis

Paulien

L

1-po

1

10:56

pauze (15 min.)

11:11

Tiette Brinkman – Turkstra

Happyness van Ameland

L

1-po

1

11:14

Tiette Brinkman – Turkstra

Happyness van Ameland

L

1-po

2

11:17

Calvin van Lohuizen

Jasper

Bixie

1-po

1

11:20

Veerle Boomgaard

Chakothay

L

1-po

1

11:23

Veerle Boomgaard

Chakothay

L

1-po

2

11:26

pauze (6 min.)

11:32

Indy Blokzijl

Bluemers Linde

Bixie

1-po

1

11:35

Indy Blokzijl

Bluemers Linde

Bixie

1-po

2

11:38

Jan Kamps

Bobo

L

1-po

1

11:41

Jan Kamps

Bobo

L

1-po

2

11:44

Joke Humalda

Sanghorst Alexia

L

1-po

1

11:47

Alicia Kies

Macho

Bixie

1-po

1

11:50

Alicia Kies

Macho

Bixie

1-po

2

11:53

Hindriëtta Lamein

Optimist

M

1-po

1

11:56

Hindriëtta Lamein

Optimist

M

1-po

2

11:59

Hermien Everaarts

Hans

L

1-po

1

12:02

Hermien Everaarts

Hans

L

1-po

2

12:05

Tiette Brinkman – Turkstra

Spiderman

Z

1-po

1

12:08

Tiette Brinkman – Turkstra

Spiderman

Z

1-po

2

12:11

Reno ten Hoeve

Miss Goldstar

L

1-po

1

12:14

pauze (20 min.)

12:34

Frans Zeinstra

Cash

L

1-pa

1

12:37

Frans Zeinstra

Cash

L

1-pa

2

12:40

Rosanne Niezing – Uylenbroek

Jolly

L

1-pa

1

12:43

Jeannette Rijpkema

t Koetshuis Hamish

L

s-po

1

12:46

Jeannette Rijpkema

t Koetshuis Hamish

L

s-po

2

12:49

Lambert van Lohuizen

Jasper

L

1-po

1

12:52

Nynke van der Laan

Coelenhages Bungie

BB

1-po

1

12:55

Avelien van Doeveren

Fenomeen

BB

1-po

1

12:58

Frans Wijts

Bernardus

Z

1-pa

1

13:01

Frans Wijts

Bernardus

Z

1-pa

1

13:04

Reinie Meijer

Igor M

L

1-pa

1

13:07

Reinie Meijer

Igor M

L

1-pa

2

13:10

Reno ten Hoeve

Lady Silver Star

L

1-po

1

13:13

Reno ten Hoeve

Lady Silver Star

L

1-po

2

13:16

pauze (3 min.)

13:19

Lisanne Timmers

Silver

L

1-po

1

13:22

Lisanne Timmers

Silver

L

1-po

2

13:25

pauze (55 min.)

14:20

Bart Kroon

Captein, Davinci

L

2-pa

1

14:23

Bert Van Woudenberg

Fennadieni

L

1-pa

1

14:26

Simone Ebbekink

Sam

L

1-pa

1

14:29

Simone Ebbekink

Sam

L

1-pa

2

14:32

Hindriëtta Lamein

Kastanjehof Jip

M

1-po

1

14:35

Hindriëtta Lamein

Kastanjehof Jip

M

1-po

2

14:38

Laura Doornbos

Windhoek’s Guido

Z

1-po

1

14:41

Laura Doornbos

Windhoek’s Guido

Z

1-po

2

14:44

Marjo Van Wezel

Jinte

ZZ

1-po

1

14:47

José Bosma

Fenomeen

BB

1-po

1

definitieve startlijst 22 april

Definitieve startlijst Impulsmarathon 22 april 2019
Nr. Tijd Wagennr. Naam Paard/pony Rubriek
1 11:00:00 AM 1 Ilona Kruize Igor M. 1paho
2 11:05:00 AM 1663 Arjen Brouwer Alivria/Belladonna/Wianda/Donatha/Seraya 4poM
3 11:10:00 AM 4387 Lisanne Timmers Silver 1poho
4 11:15:00 AM 3645 Brenda Kaptein Binky/Boy 2poho
5 11:20:00 AM 2 Merel Ensing Rebel 1poho
6 11:25:00 AM 3813 Astrid Ufkes Isabelle 1poho
7 11:30:00 AM 1933 Reno ten Hoeve Esmiralda van ’t Wonderland 1poJ
8 11:35:00 AM 4 Lotte van der Scheur ? 1poJ
9 11:40:00 AM 3788 Linda Spittje Ricardo 1poL
10 11:45:00 AM 4209 Jan Kamps Bobo 1poL
11 11:50:00 AM 4349 Ivonne Bakker Eros 1poL
12 11:55:00 AM 3426 Lotte Oldenhuis Hendi’s Annelien 1poL
13 12:00:00 PM 4283 Jelmer Bakker Tiësto/Jack Flash tapoL
14 12:05:00 PM 3268 Arjan Spithoff Victor/Thomas 2poL
15 12:10:00 PM 3296 Tetske Douma Esli/Rex 2poM
16 12:15:00 PM 1491 Harry Venema Liefje/Fleur/Duncan/Vitor 4poL
17 12:20:00 PM 3757 Trieneke de Jager Bordewijk 1paho
18 12:25:00 PM 3707 Nicole Epping Farita 1paL
19 12:30:00 PM 12 Lysanne de Jong VDB’s My 1paho
20 12:35:00 PM 5 Tsjerk de Jong Joy 1paho
21 12:40:00 PM 4296 Gisanne Zevenbergen Timo 1poL
22 12:45:00 PM 6 Ali de Raaf Boris 1paho
23 12:50:00 PM 742 Raffaela van Woudenberg Gambler B 1paL
24 12:55:00 PM 1123 Hans Nijwening Finale Boy 1paM
25 1:00:00 PM 7 Paskal de Graaf Maite/Kimone 2paho
26 1:05:00 PM 138 Ito Werkman Marjet/Sofie 2paL
27 1:10:00 PM 1656 Joop Nijmeijer Lotus/Tjitske 2paL
28 1:15:00 PM 3881 Theo Uil Olivier/Thor 2paho
29 1:20:00 PM 1956 Henk Bos Topspeed Pavel/Topspeed Sem 2paM
30 1:25:00 PM 1606 Harry Streutker Donna JW/ Ra’id JW/Yk Arjan 2paM
31 1:30:00 PM 9 Laura Doornbos Sarina 1poL
32 1:35:00 PM 10 Mariska Toet Gerona EM 1paho
33 1:40:00 PM 1975 Chantal Westerhof Alwin/Snuitje 2poM
34 1:45:00 PM 3861 Hindriëtta Lamein Jip of Highlight 1poL
35 1:50:00 PM 6663 Arjen Brouwer Alivria/Hugo/Lola 2poM
36 1:55:00 PM 11 Ilona Kruize Lars M. 1paho
37 2:00:00 PM 4304 Rosanne Niezing Jolly 1paL
38 2:05:00 PM 3245 Edwin Mollema Ilsaroodnood 1paM

 

De prijzen worden beschikbaar gesteld door: Hans Niehof Diervoeders  Ideweersterweg  12, Meedhuizen

informatie mbt de impulsmarathon

 

Openingstijden secretariaat:
Zondag 21 april: 14.00 uur tot 17.00 uur
Maandag 22 april: vanaf 09.00 uur.
Hindernissen en traject vrij voor verkenning:
Zondag 21 april: 14.00 uur tot 17.00 uur
Maandag 22 april: vanaf 09.00 uur.

 

De Voorlopige startlijst Impulsmarathon 22 april 2019

(versie20190414)

Nr. Tijd Wagennr. Naam Paard/pony Rubriek
1 11:00:00 Ilona Kruize Igor M. 1paho
2 11:05:00 1663 Arjen Brouwer Alivria/Belladonna/Wianda/Donatha/Seraya 4poM
3 11:10:00 4387 Lisanne Timmers Silver 1poho
4 11:15:00 3645 Brenda Kaptein Binky/Boy 2poho
5 11:20:00 Merel Ensing Rebel 1poho
6 11:25:00 3813 Astrid Ufkes Isabelle 1poho
7 11:30:00 José Bosma Fenomeen 1poho
8 11:35:00 Reno ten Hoeve ? 1poJ
9 11:40:00 Lotte van der Scheur ? 1poJ
10 11:45:00 Linda Spittje Ricardo 1poL
11 11:50:00 4209 Jan Kamps Bobo 1poL
12 11:55:00 4349 Ivonne Bakker Eros 1poL
13 12:00:00 3426 Lotte Oldenhuis Hendi’s Annelien 1poL
14 12:05:00 4165 Sandra Schuiling Golden Girl/Jenna 2poL
15 12:10:00 3268 Arjan Spithoff Victor/Thomas 2poL
16 12:15:00 3296 Tetske Douma Esli/Rex 2poM
17 12:20:00 1491 Harry Venema Liefje/Fleur/Duncan/Vitor 4poL
18 12:25:00 3757 Trieneke de Jager Bordewijk 1paho
19 12:30:00 3707 Nicole Epping Farita 1paL
20 12:35:00 Lysanne de Jong VDB’s My 1paho
21 12:40:00 Tsjerk de Jong Joy 1paho
22 12:45:00 4296 Gisanne Zevenbergen Umpire 1paho
23 12:50:00 Ali de Raaf Boris 1paho
24 12:55:00 742 Raffaela van Woudenberg Gambler B 1paL
25 13:00:00 1123 Hans Nijwening Finale Boy 1paM
26 13:05:00 138 Ito Werkman Marjet/Sofie 2paL
27 13:10:00 1656 Joop Nijmeijer Lotus/Tjitske 2paL
28 13:15:00 3881 Theo Uil Olivier/Thor 2paL
29 13:20:00 1956 Henk Bos Topspeed Pavel/Topspeed Sem 2paM
30 13:25:00 1606 Harry Streutker Donna JW/ Ra’id JW/Yk Arjan 2paM
31 13:30:00 Laura Doornbos Sarina 1poL
32 13:35:00 Mariska Toet Gerona EM 1paho
33 13:40:00 1975 Chantal Westerhof Alwin/Snuitje 2poM
34 13:45:00 3861 Hindriëtta Lamein Jip 1poL
35 13:50:00 6663 Arjen Brouwer Alivria/Hugo/Lola 2poM
36 13:55:00 Ilona Kruize Lars M. 1paho
37 14:00:00 Rosanne Niezing Jolly 1paL