verslag Samengestelde Menwedstrijd 2012

Door Roelf Lamein:

In het weekend van 7 en 8 juli  is weer het jaarlijks  hoogtepunt de samengestelde menwedstrijd van de stichting  mensport Nienoord  in Leek verreden op het prachtige terrein van het landgoed Nienoord,  rondom de borg Nienoord in Leek. De stichting organiseert jaarlijks op dit landgoed een drietal wedstrijden, met Pasen de oefenmarathon, op Hemelvaartsdag een dressuur en vaardigheid wedstrijd en begin juli de Marathon. In het begin van dit jaar werd duidelijk dat enkele bestuursleden de stichting gingen verlaten, waardoor het bestuur nog uit twee actieve leden bestond Oeds Bijlsma en Petra Snip. In de aanloop naar de dressuur en vaardigheid wedstrijd hebben twee mensen Chantal Westerhof en Roelf Lamein zich aangemeld om het bestuur te versterken zodat de evenementen door konden gaan.

Na de nodige voorbereidingen kwamen de eerste deelnemers op vrijdag al naar het overnachtingsterrein vlakbij het wedstrijdterrein voor de dressuur en vaardigheid, waar alle tijdelijke voorzieningen zoals toiletten, water en elektriciteit in ruime mate aanwezig waren. Het wedstrijdterrein met de vaardigheid en de dressuur velden waren vanaf de middag vrij voor verkenning, evenals de hindernissen en de  trajecten. De indeling van het wedstrijdterrein was dit jaar enigszins gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. In de voorgaande jaren was de dressuur en vaardigheid niet op hetzelfde terrein en was het secretariaat gevestigd in de loodsen van het Nationaal Rijtuigmuseum, wat eveneens gevestigd is op het landgoed Nienoord. Dit jaar is voor een nieuwe opzet gekozen, waarbij de dressuurvelden , de vaardigheid, het secretariaat en de catering allemaal op het zelfde  hoofdterrein gevestigd waren direct bij het overnachtingsterrein. De deelnemers waren zeer te spreken over dit besluit van het stichtingsbestuur, waardoor alle onderdelen van de eerste dag dicht bij elkaar lagen en men niet grote afstanden lopend hoefde te overbruggen. Het landgoed Nienoord is namelijk door de gemeente dusdanig ingericht dat  gemotoriseerde voertuigen op het terrein niet toegestaan is. Hierdoor heerst er dan ook een sfeer op het gehele landgoed,  zeker als de wedstrijd gaande is met alle paarden en pony’s,  van de tijd voordat het gemotoriseerd verkeer algemeen goed was. De dressuur en vaardigheid werd op de zaterdag onder perfecte omstandigheden verreden, niet alleen de velden lagen er perfect vlak en gemaaid bij, maar ook de weergoden waren ons uitermate gunstig gesteld.

 

De prestaties van de deelnemers in de dressuur waren dan ook uitstekend. De vaardigheid, welke uitgezet was door parcourbouwer Anno Zagers, leek in eerste instantie niet moeilijk, maar misschien mede daarom werden er hier toch wel balletjes of tijdfouten gemaakt en zat er voldoende  uitdaging  in. De eerste dag werd uiteindelijk keurig volgens het tijdschema afgesloten, waarna de deelnemers zich konden gaan opmaken voor de marathon op de zondag.

De marathon begon op de zondag om 10:00 uur met op de achtergrond de Borg NIenoord in het midden van  het Landgoed Nienoord. Na het afrijden van de Nienoordslaan ging men linksaf langs de haven het fietspad op langs het water richting het Leekstermeer, onderweg kon er genoten worden van het weidse uitzicht, waarbij kijkend over het Leekstermeer onder anderen de contouren van de stad Groningen in de verte herkend konden worden, maar ook de plaatselijke fauna en flora.. Uitkomend bij de camping in Midwolde werd de route vervolgd over de weg langs schitterende huizen en boerderijen en het kerkje en theehuis van Midwolde richting Tolbert. Aan het eind van de weg werd de route links vervolgd  met het staptraject  richting het landgoed Nienoord. Aankomend op het hoofdterrein werd er na de rust weer gestart voor het E traject welke geheel op het landgoed verreden werd over gevarieerde ondergronden. Vier van de 6 hindernissen zijn gesitueerd op het eigen terrein van de stichting Mensport Nienoord, drie van deze hindernissen, de waterbak, de bult met sloot en de “LEEK” hindernis,  zijn vaste hindernissen die  tegen vergoeding ook de rest van het jaar te gebruiken zijn voor trainingen. De sfeer zat er goed in op ons eigen terrein mede door het deskundige commentaar van de omroeper en de muzikale ondersteuning. De publieke belangstelling viel mede door de iets mindere weersomstandigeheden een beetje tegen in vergelijking met andere jaren, maar dit liet de deelnemers en begeleidende supporters niet uit het veld slaan om er toch een geweldig evenement van te maken. De laatste twee hindernissen waren gesitueerd aan de randen van het dressuur en vaardigheid terrein en deze zullen ook tot in het najaar beschikbaar blijven om te oefenen. Na de finish E werd een nog een klein rondje over het landgoed gemaakt voor het uitstap traject, waarna met de veterinaire controle op het hoofdveld de marathon werd afgesloten. Na het uitrekenen van de resultaten door de rekenkamer werd iets na 17:00 uur de prijs uitreiking gehouden in de centrale tent waar in de tussentijd de nodige versnaperingen en drankjes te verkrijgen waren. De prijsuitreiking werd gedaan door de Wethouder van de gemeente Leek mevrouw Tanja Haseloop, waarna de deelnemers weer huiswaarts keerden. Het bestuur werd na afloop door zowel de Juryleden als de overige officials en deelnemers  gecomplimenteerd en bedankt voor het organiseren van deze wedstrijd, waarbij de hoop werd uitgesproken dat het bestuur in deze samenstelling de evenementen ook voor de komende jaren wederom zouden willen organiseren. Het bestuur zal zich zeker blijven inzetten om ook volgend jaar weer de verschillende evenementen te organiseren en overweegt om ook in het indoor seizoen nog een evenement te organiseren. Kortom reserveer voor 2013 alvast weer ruimte in de agenda voor de oefenmarathon met Pasen, de dressuur vaardigheid met Hemelvaart en de marathon in begin juli.